{MPower} GP ZA13 1.45V Zinc Air Hearing Aid Battery 助聽器 電池 鈕扣電池 ( A13, PR48 ) - 原裝行貨

Model: ZA13

HK$25
存貨量 : 10

所有國家及地區

貨品描述

全新大量 GP ZA13 1.45V Zinc Air Hearing Aid Battery 助聽器 電池 鈕扣電池

Made in UK ( 英國製造 )

無汞電池,減少對環境污染

ZA13 = A13, PR48, 13A, B0134, 13HP, R13ZA, B26PA, DA13H, AC13E, ME8Z, L13ZA, S13A, W13ZA

一排 6 粒,每排 $25

原裝行貨

* 本公司可提供收據,如有需要請於購買前通知,謝謝